Naše webové stránky vyžadují pro svoji správnou činnost cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím
komplexní zařízení pro prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění prsu

O NÁS

Interiér

Onkocentrum Zelený pruh je pracoviště zaměřené na prevenci, diagnostiku a léčbu karcinomu prsu a logicky tak navazuje na Mammacentrum Zelený pruh.

Zajišťuje jak onkologickou a chirurgickou léčbu pacientek s karcinomem prsu, tak i preventivní péči v mammologické poradně.

V menší míře je poskytována léčba i pacientům s jinými diagnózami. Velký důraz je kladen na zajištění komfortní péče o pacienty ve všech fázích léčby i poléčebného sledování. Naši pacienti oceňují příjemné prostředí, kvalifikovaný personál a komplexní přístup. Přívětivá atmosféra oddělení pomáhá snižovat psychický stres v době léčby závažné nemoci.

Komplexnost péče je zajištěna propojením diagnostické části (Mammacentrum) a terapeutické části (Onkocentrum). Odborníci z těchto dvou pracovišť ve spolupráci s dalšími specialisty tvoří tým, který společně indikuje léčebné postupy.

Onkocentrum Zelený pruh tvoří společně s Mammacentrem Zelený pruh komplexní pracoviště, které v roce 2007 jako první v České republice splnilo přísná kritéria a stalo se členem celosvětové sítě Breast Centres Network, center specializovaných na diagnostiku a léčbu rakoviny prsu. Dnes je vedle brněnského Masarykova onkologického ústavu jedním z pouhých dvou českých pracovišť zařazených do této sítě.

Ročně zahájí na našem oddělení léčbu více než 500 žen s nově diagnostikovaným karcinomem prsu, je provedeno přibližně 500 operací prsu a více než 35 000 ambulantních vyšetření. Chemoterapii ročně zahájí 200-250 pacientek.

Onkocentrum Zelený pruh vzniklo jako samostatné oddělení v září 2002 a postupně se rozšířilo do stávající podoby a velikosti.

Úzce spolupracuje s pacientskou organizací Mamma HELP. Tato organizace má celorepublikové působení (provozuje celkem sedm center v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Přerově, Zlíně a Plzni) a nabízí pacientkám podporu a poradenství při diagnóze a zahájení léčby, rekondiční a rehabilitační programy a celou řadu dalších aktivit pro pacientky po léčbě. Členky Mamma HELPu organizují také preventivní a osvětové programy.